Nadgradite znanje na področju osebnega trenerstva in postanite specialist za športno zmogljivost

Osvojite celovito znanje na področju športne zmogljivosti, pridobite praktične in teoretične izkušnje za uspešno delo s strankami, ki želijo izboljšati kondicijsko pripravljenost, povečati telesno zmogljivost, preprečiti nastanek pretreniranosti in optimizirati športni rezultat ter nadgradite svoje znanje na področju osebnega trenerstva.

PRIDOBITE STROKOVNE KOMPETENCE

Osvojite celovito znanje ter pridobite certifikat iz športne zmogljivosti

Želite poglobiti znanje na področju osebnega trenerstva ter dela s strankami, ki želijo optimizirati telesno zmogljivost, vendar ne veste kako poteka delo trenerja za športno zmogljivost v praksi, kako narediti ciklizacijo treninga, kakšna so testiranja za določanje telesnih sposobnosti, katere vaje izboljšajo športne aktivnosti, zato da bodo vaše stranke dosegle svoj potencial v izbranem športu pod vašim vodstvom…?

Če želite osvojiti ali nadgraditi znanje na področju športne zmogljivosti ter pridobiti kompetence za samozavestno delo potrebujete celostno izobraževanje, ki zagotavlja najsodobnejše znanje o naprednih metodah za povečanje športnih zmogljivosti ter usmeritev in podporo uveljavljenih osebnih trenerjev in mentorjev…

IZBIRA ŠTEVILKA #1

Spoznajte vodilno usposabljanje na področju športne zmogljivosti

Na tečaju vam bomo zagotovili vso potrebno teoretično znanje in praktične izkušnje kot tudi strokovno podporo s čimer boste optimizirali športne rezultate svojih strank.

Kot specialist na področju športne zmogljivosti boste pomagali strankam do hitrejšega napredka, izboljšanja telesnih sposobnosti in zmanjšanja možnosti nastanka poškodb.

Prejeli boste najsodobnejše znanje o kondicijski pripravi, povečanju telesnih zmogljivosti, analizi gibanja v športu, testiranjih za oceno fizičnih sposobnosti, specializiranih vajah mobilnosti in funkcionalne sklepne stabilizacije, sestavi programov treninga za pripravo na šport ter premostitvi teoretičnega znanja v prakso za uspešno in učinkovito delo s strankami.

3 RAZLOGI ZAKAJ IZBRATI TEČAJ

Prejmite praktične izkušnje, podporo in celostno znanje za uspešno kariero

Po mnenju zadovoljnih tečajnikov spletni tečaj AFP specialist za športno zmogljivosto predstavlja vodilno usposabljanje v Sloveniji ter zagotavlja kompetence in izkušnje za profesionalno delo s strankami ter uspešno kariero v fitnes in velnes industriji.

Praktično in teoretično znanje od strokovnjakov

Osvojite celovito znanje o kondicijski pripravi, izboljšanju telesnih sposobnosti in napredovanju v športu s katerim boste ustrezno obravnavali vaše stranke pri izboljšanju športnih zmogljivosti.

Podpora in orodja za uspešen pričetek kariere in nadaljnjo poslovno rast

Zgradite uspešno kariero s pomočjo AFP mentorjev ter strokovnjakov na področju osebnega trenerstva. Zagotovili vam bomo celovito znanje in orodja za povečanje športnega performansa.

Učenje na daljavo z doživljenjskim dostopom do spletnih vsebin

Z vpisom na tečaj pridobite časovno neomejen dostop do spletnih gradiv. Študij na daljavo omogoča, da učenje popolnoma prilagodite svojim osebnim in delovnim obveznostim.

KAJ SE BOSTE NAUČILI

Osvojite 5 ključnih kompetenc za učinkovito delo s strankami

Pridobite strokovno znanje, kompetence in praktične izkušnje na področju športne zmogljivosti za delo s strankami, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost, preprečiti pretreniranost ter napredovati hitreje.

Sestava telesa in njegovo delovanje v gibanju

Obravnavali boste funkcionalno anatomijo, biomehaniko in fiziologijo mišičnega tkiva, ki je temelj delovanja specialista za športno zmogljivost, saj mora znanje o delovanju telesa v gibanju (skelet, sklepi, gibalni vzorci v sklepih in mišice) prenesti v prakso s pravilnim izvajanjem funkcionalnih vaj in sestavi treningov za pripravo na šport.

Ciklizacija treninga za optimalno športno zmogljivost

Spoznali boste zakaj ciklizacija predstavlja osnovo za sestavo vadbenega procesa pri katerikoli športni aktivnosti, kako uporabiti orodja, ki pomagajo kvalitetno in sistematično izpeljati vadbeni proces znotraj določenega obdobja ter kako upravljati z vadbenimi spremenljivkami znotraj izbranega obdobja športne vadbe.

Meritve fizičnih sposobnosti za pripravo na šport

Izvedeli boste zakaj so pomembni postopki in meritve za oceno fizičnih sposobnosti vaših strank, kdaj in katera testiranja je najbolje izbrati ter kako pridobljene podatke pravilno analizirati ter najučinkoviteje uporabiti pri sestavi oziroma spreminjanju vadbenega načrta znotraj priprave na športno aktivnost.

Program moči, vzdržljivosti, hitrosti, agilnosti in pliometrije

Odkrili boste katere vrste mišične moči (eksplozivna, maksimalna moč,…) ali vzdržljivosti je potrebno razvijati v posameznemu obdobju treninga, kako in kdaj združevati vadbo hitrosti, agilnosti in pliometrije ter kako stopnjevati količino, intenzivnost in frekvenco vaj, kar je ključno za pripravo vadbenega programa za specifičen šport.

Preventivna vadba kot osnova za športno aktivnost brez bolečin

Naučili se boste kaj je glavni namen preventivne vadbe in zakaj je ena izmed najpomembnejših sestavnih delov telesne priprave na šport ter kako izbrane vaje funkcionalne sklepne stabilizacije in mobilnosti počasi ter progresivno oziroma postopno vključiti v vadbeni program in proces posameznega športnika.

MODULI

Vsebina spletnega programa

Tečaj je sestavljen iz vsebinsko zaokroženih modulov, ki se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zasnovan je tako, da vas na sistematičen in razumljiv način vodi skozi teoretični del tečaja, hkrati pa vam zagotovi praktične izkušnje in orodja, ki so potrebna, da lahko pridobljeno znanje enostavno uporabite tudi v praksi.

Pri funkcionalni anatomiji boste spoznali 4 temeljna področja, in sicer:

 • skeletni sistem (poznavanje in klasifikacija kosti),
 • sklepe oziroma zveze med kostmi,
 • sposobnosti gibanja v sklepih oziroma gibalne vzorce in
 • mišični sistem (poznavanje skeletnih mišic), ki jih pri vadbi najpogosteje uporabimo oziroma aktiviramo.

Težko si je predstavljati izbiro vaj in sestavo vadbenih programov brez temeljnega poznavanja anatomskih struktur, ki so za gibanje telesa odgovorne.

Pri fiziologiji mišic boste spoznali mišični sistem in 3 tipe mišičnega tkiva, ki gradijo človeško telo, in sicer:

 • skeletno mišično tkivo,
 • srčno mišično tkivo in
 • gladko mišično tkivo.

Največ časa bo osredotočenost na razumevanju sestave in delovanja skeletnih mišic, to je mišic, ki delujejo na skelet in vzdržujejo telesno držo, proizvajajo gibanje in vzdržujejo prenos različnih sil.

Poleg tega pa boste spoznali tudi različne tipe mišičnih kontrakcij, pri izvajanju vaj za moč in vzdržljivost.

Razumevanje in poznavanje osnov športnega treniranja je prvi korak in temelj za uspešen in učinkovit vadbeni program.

Pri športnem treniranju boste spoznali naslednja področja:

 • sistem športnega treniranja, sestavine športnega treniranja in opravila oz. naloge trenerja,
 • proces športnega treniranja in načela vadbenega procesa ter
 • spremenljivke kot so obremenitev, napor, utrujenost, izčrpanost ter odmor.

Poleg tega pa boste spoznali tudi kako upravljati s ključnimi spremenljivkami vadbe, kot sta količina in intenzivnost.

Pri ciklizaciji boste spoznali orodja, ki trenerju pomagajo kvalitetno in sistematično izpeljati vadbeni proces znotraj enega leta, in sicer:

 • kako razdeliti vadbena obdobja znotraj enega leta,
 • katere gibalne sposobnosti razvijati ali ohranjati in v katerem vadbenem obodbju ter
 • v kakšnem zaporedju razvrščati vadbene količine, ki bodo omogočale najbolj učinkovite rezultate treninga.

Težko si je predstavljati vadbeni proces, brez optimalno zastavljenega letnega načrta od makrociklov, mikrociklov pa vse do vadbene enote, saj takšna razdelitev omogoča enostavnejše obvladovanje in posledično lažjo izvedbo programov treninga.

Razumevanje in poznavanje spremljanja športnikovih sposobnosti in lastnosti je eno izmed trenerjevih opravil znotraj procesa športne vadbe, ki daje jasnejši vpogled v trenutno fizično stanje športnika.

Pri spremljanju športnikovih sposobnosti in lastnosti boste spoznali naslednja področja:

 • kdaj je znotraj vadbenega načrta optimalno vpeljati testiranja športnikov,
 • kakšen je postopek izvajanja testiranj in kako se nanj pripraviti ter
 • kakšne vrste morfoloških in gibalnih testov so na razpolago in kako se jih izvaja. 

Poleg tega pa boste spoznali tudi postopek izvedbe najpogostejših testov antropomoterije, telesne sestave in vseh gibalnih sposobnosti.

Pri ogrevanju in vadbi gibljivosti boste spoznali, ti dve zelo pomembni in med seboj pogosto povezani komponenti znotraj procesa športne vadbe, obravnavali pa boste naslednja področja:

 • fiziološke in psihološke učinke ter faze ogrevanja,
 • dejavnike in strukturo gibljivosti ter
 • osnovna pravila in metode vadbe gibljivosti.

Tako ogrevanje kot vadba gibljivosti sta znotraj vadbenega procesa pogosto zanemarjeni komponenti, vendar imata pomembno vlogo pri preprečevanju morebitnih poškodb in pri končnem športnemu rezultatu.

Pri vadbi s prostimi utežmi in fitnes napravami boste spoznali, da je bistvo varne in tehnično učinkovite vadbe z uporom pravilna izvedba vaj, obravnavali pa boste naslednja področja:

 • razlike med fitnes napravami in prostimi utežmi,
 • osnove tehnične izvedbe vaj,
 • način varovanja pri vadbi s prostimi utežmi ter
 • možnosti vadbe z alternativnimi in netradicionalnimi načini.

Z vajami, pri katerih je v uporabi pravilna tehnika izvedbe in varovanje, bo športnik želene rezultate dosegel v doglednem času, pri tem pa ne bo tvegal poškodb.

Pri zasnovi vadbenega programa za moč boste spoznali metode vadbe moči in kako le-te vključiti v vadbeni proces znotraj posameznega vadbenega obdobja, obravnavali pa boste naslednja področja:

 • mišične in zivčne dejavnike moči, 
 • omejitvene dejavnike moči,
 • metode vadbe moči,
 • bilateralno in unilateralno vadbo in 
 • zasnovo vadbenega programa moči v sedmih korakih.

Težko si je predstavljati vadbeni proces brez vadbe moči, saj predstavlja eno izmed ključnih sposobnosti, ki omogoča učinkovito izvajanje gibalnih vzrocev.

Razumevanje in poznavanje pliometrične vadbe je ključno pri izboljšanju maksimalne mišične sile in moči pri velikih hitrostih.

Spoznali boste naslednja področja:

 • živčno-mehanske osnove pliometrije,
 • princip delovanja in načrtovanje pliometrične vadbe,
 • kombinacijo vadbe moči in pliometrije ter
 • načela pliometrije in izvedbo pliometričnih vaj.

Pliometrična vadba vsebuje hitre reaktivne kontakte s podlago, kar omogoča razvoj živčnih in mišično-tetivnih povezav z namenom proizvajanja maksimalne sile v čim krajšem času.

Pri zasnovi vadbenega programa za hitrost in agilnost boste spoznali različne vrste hitrosti in kako je le-ta povezana z agilnostjo ter kako obe omenjeni sposobnosti vključiti v vadbeni proces.

Spoznali boste naslednja področja: 

 • delitev hitrosti in agilnosti,
 • omejitvene dejavnike hitrosti in agilnosti,
 • metode za razvoj hitrosti in agilnosti,
 • učinke ter načela hitrosti in agilnosti ter
 • vrste vaj za razvoj hitrosti in agilnosti.

Generalno je agilnost, poleg hitrosti, odvisna tudi od ravnotežja, koordinacije, refleksnih odzivov, moči in vzdržljivosti. Predstavlja enega izmed najpomembnejših vidikov, ki ga je potrebno upoštevati in rutinsko izvajati v sklopu kondicijske priprave tako ekipnih kot individualnih športov.

Pri zasnovi vadbenega programa aerobne vzdržljivosti boste spoznali dva tipa vzdržljivosti, od česa je odvisen posamezni tip in kako zasnovati vadbeni program.

Spoznali boste naslednja področja: 

 • od česa je odvisna vzdržljivost,
 • spremljanje aerobne vzdržljivostne vadbe,
 • metode aerobne vzdržljivostne vadbe,
 • vpeljava aerobne vadbe v letni vadbeni načrt in
 • zasnova vadbenega programa aerobne vzdržljivosti.

Vzdržljivost je pomembna pri vsaki športni aktivnosti, ki je daljša od ene minute, saj utrujenost, ki se pojavi kot posledica slabe vzdržljivosti, vpliva na izvedbo same aktivnosti in posledično na končni rezultat športnika.

Pri visoko intenzivnem intervalnem treningu boste obravnavali različne vidike vadbe, ki so del obsežnega nabora možnosti načrtovanja vadbenega programa in s tem učinkovitejše fiziološke adaptacije telesa kar zagotavlja boljši športni rezultat.

Spoznali boste naslednja področja: 

 • vpliv visoko intenzivnega intervalnega treninga na telo,
 • metode za določanje intenzivnosti,
 • upravljanje s spremenljivkami in
 • različne vrste obremenitev.

Pri načrtovanju visoko intenzivnega intervalnega treninga je potrebno vedeti katere so fiziološke adaptacije, na katere nameravamo vplivati in kako takšno vadbo vpeljali v vadbeni načrt.

Poznavanje preventivne vadbe in ocenjevanje gibalne učinkovitosti sta osnovi za preprečevanje in zmanjševanje morebitnih športnih poškodb.

Spoznali boste naslednja področja: 

 • učinke, načela in napotke za funkcionalno sklepno stabilizacijo,
 • cilje in metode vadbe mobilnosti ter
 • učinke in metode samomasaže z vadbenim valjem.

Poleg tega pa se boste naučili tudi kako s preprostimi funkcionalnimi testi oceniti gibalno učinkovitost ter na podlagi rezultatov ugotoviti, kje so šibke točke posameznika.

SODOBEN NAČIN UČENJA

Spletna izobraževanja, ki jim zaupa že več kot 5000 tečajnikov

S sodobnim spletnim načinom izobraževanja premikamo meje na področju usposabljanja osebnih trenerjev ter zagotavljamo dostopno, personalizirano in intuitivno učenje, ki je prilagojeno vašemu življenskemu slogu. Do vsebine tečaja lahko dostopate kadarkoli preko telefona, tablice ali računalnika.

Sistem mikro učenja

Preverjeno in preizkušeno s strani vodilnih izobraževalnih ustanov, mikro učenje predstavlja izjemno učinkovit način učenja “po delih” ter zagotavlja večjo uspešnost kot klasično izobraževanje.

Brezplačne posodobitve vsebin

Vsebino tečaja redno dopolnjujemo in nadgrajujemo skladno z najnovejšimi znanstvenimi smernicami in raziskavami. Z vpisom prejmete brezplačni dostop do vseh bodočih posodobitev.

Učenje po lastnih zmogljivostih

“Self-paced” ali učenje po lastnih zmogljivostih omogoča, da študij prilagodite svojim osebnim in delovnim aktivnostim ne glede na to, ali imate na voljo nekaj ur, ali zgolj 10 minut dnevno.

INVESTICIJA BREZ TVEGANJA

14 dnevna garancija na zadovoljstvo

Vaša investicija v tečaj je popolnoma varna

Preizkusite tečaj in v kolikor ne boste zadovoljni z izobraževanjem, v roku 14ih dni od dneva nakupa, vam bomo povrnili kupnino. Preprosto izpolnite obrazec na sledeči povezavi in skladno s splošnimi pogoji bomo na enostaven in hiter način uredili vračilo kupnine. Na ta način se lahko prepričate, da je tečaj prava izbira, brez kakršnihkoli skrbi in tveganja.

Neomejen dostop

Z nakupom tečaja prejmete doživljenjski dostop do spletnih vsebin. Dostopajte do gradiv tako pogosto, kot želite in kadarkoli želite brez časovnih omejitev.

Najvišji standard izobraževanj

Usposabljanje zagotavlja najsodobnejše znanstveno potrjene in v praksi preverjene informacije ter metode dela za uspešno in celostno obravnavo strank.

+5000 zadovoljnih tečajnikov

Pridružite se skupnosti vodilnih profesionalcev na področju osebnega trenerstva ter izkoristite edinstvene karierne priložnosti v Sloveniji in tujini.

PRIJAVA NA TEČAJ

Zagotovite si svoje mesto na tečaju še danes

Vaša investicija v spletni tečaj AFP specialist za športno zmogljivost s katerim pridobite celovito teoretično znanje in praktične izkušnje za uspešno delo s strankami v samo 12 tednih je odvisna od načina plačila:

 • Obročno plačilo: Investicija, v primeru obročnega plačila, znaša 697 eur. Sistem plačila je možen na do 48. obrokov.
 • Enkratno plačilo: Investicija, v primeru plačila v enkratnem znesku, znaša 597 eur (redna cena 697 eur, popust v višini 100 eur).

Za uspešen vpis na tečaj kliknite na spodnji gumb in sledite navodilom na naslednji strani.

PRIDOBITE SPECIALIZIRANO ZNANJE

Z vpisom na tečaj prejmete vse kar potrebujete za uspešno delo s strankami na področju športne zmogljivosti

Spletni tečaj AFP specialist za športno zmogljivost z razlogom velja za vodilni tečaj v Sloveniji, saj zagotavlja osebnim trenerjem razširitev kompetenc na področju osebnega trenerstva ter nadaljni karierni razvoj.

Znanje in praktične izkušnje

Pridobite certifikat in kompetence, ki vam bodo zagotovile konkurenčno prednost ter samozavest za strokovno in kvalitetno delo s strankami.

Izobraževanje na daljavo

Študirajte kadarkoli in kjerkoli. Do tečaja lahko dostopate preko telefona, tablice ali računalnika. Vse kar potrebujete je dostop do interneta.

Brez skritih stroškov

Vodilni tečaj v Sloveniji za osebne trenerje. Več kot 10x ugodnejši od tradicionalnega študija brez skritih ali dodatnih stroškov.

Podpora s strani strokovnjakov

Prejmite podporo in orodja za uspešen nastop na trgu dela ter zgradite uspešno kariero s pomočjo AFP predavateljev in mentorjev.

Hiter in enostaven vpis

Z izobraževanjem lahko pričnete takoj. Vpis poteka na daljavo, enostavno in hitro, brez omejitev in dolgotrajnih administrativnih postopkov.

Investicija brez tveganja

Vaša investicija je popolnoma varna. Če ne boste zadovoljni s tečajem, v roku 14ih dni od dneva vpisa, vam povrnemo kupnino.

OSTALE INFORMACIJE

Pogosta vprašanja in odgovori

Preberite si najpogostejša vprašanja, ki jih imajo tečajniki pred prijavo na spletni tečaj.

Investicija v tečaj vključuje doživljenjski dostop do spletne učilnice, ki zajema: 

 • video vsebine,
 • e-gradivo,
 • 3D video predstavitve,
 • podporo tečajniku s strani AFP podpornega osebja,
 • neomejeno število brezplačnih pristopov na spletni izpit,
 • e-certifikat, ki ga prejme vsak tečajnik po uspešno opravljenem spletnem izpitu in
 • vpis v centralni AFP register.

Tečaj je strukturiran tako, da ne potrebujete nobenega predznanja, saj na tečaju pridobite celovito teoretično in praktično znanje ter izkušnje za uspešno in samozavestno delo na področju športne zmogljivosti.

Dostop do spletnega tečaja prejmete po plačilu (plačilo v enkratnem znesku ali plačilo 1. obroka v primeru obročne investicije).

Priprava na različne športe, povečanje telesnih zmogljivosti, izboljšanje kondicije ter preventiva pred nastankom poškodb pri športu zaradi neustrezne fizične pripravljenosti so področja interesa vedno večjega dela rekreativne populacije kot tudi aktivnih športnikov. Storitev na področju športne zmogljivosti lahko izvajate v velnes centrih, fitnes centrih, vadbenih centrih, na domu ali v zunanjem okolju.

Tečaj je primeren za vsakogar, ki želi delovati na področju športne zmogljivosti, brez predhodnega znanja ali izkušenj na slednjem področju. Prav tako je primeren za osebne trenerje, športne trenerje, kondicijske trenerje, ki že imajo stranke in delujejo na svojem področju, saj lahko svoje znanje s spletnim tečajem nadgradijo.

Module oziroma spletno vsebino tečaja odpiramo postopoma, in sicer na vsake 4 dni. Na ta način vas sistematično vodimo skozi učni proces in obravnavo e-gradiva.

Dostop do spletnega tečaja vam ostane tudi po uspešnem zaključku vašega tečaja zato niste vezani na časovno uporabo tečaja.

S samim zaključkom tečaja niste časovno omejeni zato ga lahko opravljate kadarkoli želite.

Ne, AFP certifikata ni potrebno obnavljati. Z zaključkom tečaja pridobite vso potrebno strokovno znanje za pričetek dela na področju športne zmogljivost.

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV

Želite pridobiti dodatne informacije o tečaju?

Rezervirajte 15 minutno brezplačno video predstavitev tečaja v živo z AFP svetovalcem, ki vam bo podrobneje predstavil vsebino in potek tečaja v praksi ter odgovoril na vsa vprašanja.

Video predstavitve se lahko udeležite preko telefona, računalnika ali tablice iz udobja vašega doma, v pisarni ali na poti.

Izberite svoj jezik

Kliknite na želeni jezik in raziščite AFP spletno stran v jeziku, ki vam najbolj ustreza.