Postanite uspešen inštruktor pilatesa z AFP spletnim tečajem

Osvojite celovito znanje na področju pilatesa, pridobite praktične in teoretične izkušnje za uspešno delo s strankami, ki želijo odpraviti bolečine v hrbtenici, okrepiti šibke mišice trupa, izboljšati gibljivost telesa in ozavestiti bolj zdrav in umirjen način življenja (tudi, če nimate predhodnega znanja na področju pilatesa) ter ustvarite uspešno kariero kot inštruktor pilatesa.

PRIDOBITE STROKOVNE KOMPETENCE

Osvojite celovito znanje o pilates vadbi in pridobite certifikat pilates inštruktor

Želite ustvariti kariero na področju pilatesa ter dela s strankami, ki želijo okrepiti telo, vendar ne veste kako poteka delo pilates inštruktorja v praksi, katere vaje se v pilatesu izvajajo, kako sestaviti vadbeni program in kako voditi stranke na vadbi pilatesa, zato da bodo dosegale zastavljene cilje pod vašim vodstvom…?

Če želite svojo strast do pilatesa spremeniti v uspešno kariero ter pridobiti kompetence za samozavestno delo potrebujete celostno izobraževanje, ki zagotavlja najsodobnejše znanje o sodobnih sistemih, metodah in programih pilatesa ter usmeritev in podporo uveljavljenih pilates inštruktorjev in mentorjev.

In sedaj je takšno izobraževanje na voljo tudi vam…

IZBIRA ŠTEVILKA #1

Spoznajte vodilno usposabljanje za pilates inštruktorje v Sloveniji

Na tečaju vam bomo zagotovili vso potrebno teoretično znanje in praktične izkušnje kot tudi strokovno podporo, ki jo potrebujete na vaši poti do uspešne kariere.

Spletni tečaj je vaša odskočna deska v svet pilates vadbe, saj zagotavlja v praksi preverjene in dokazano uspešne metode dela s strankami.

Na tečaju boste prejeli specializirano znanje o analizi telesne drže strank, pravilni tehniki dihanja, osnovnih položajih telesa v pilatesu, 34 osnovnih pilates vajah in modifikacijah, sestavi vadbenih programov, veščinah načrtovanja ter vodenja vadbe pilatesa, in premostitvi teoretičnega znanja v prakso za uspešno in učinkovito delo s strankami.

3 RAZLOGI ZAKAJ IZBRATI TEČAJ

Prejmite praktične izkušnje, podporo in celostno znanje za uspešno kariero

Po mnenju zadovoljnih tečajnikov spletni tečaj AFP pilates inštruktor predstavlja vodilno usposabljanje na področju pilatesa v Sloveniji ter zagotavlja kompetence in izkušnje za profesionalno delo s strankami ter uspešno kariero na področju pilatesa in velnes industrije.

Praktično in teoretično znanje od strokovnjakov

Osvojite znanje o pilates vadbi in izvedbi vaj, povezavi med gibanjem in dihanjem ter analizi telesne drže s čimer boste vodili vaše stranke do želenih ciljev na zdrav in varen način.

Podpora in orodja za uspešen pričetek kariere in nadaljnjo poslovno rast

Zgradite uspešno kariero s pomočjo AFP mentorjev ter strokovnjakov na področju pilatesa. Zagotovili vam bomo celovito znanje in orodja za samozavesten nastop na trgu dela.

Učenje na daljavo z doživljenjskim dostopom do spletnih vsebin

Z vpisom na tečaj pridobite časovno neomejen dostop do spletnih gradiv. Študij na daljavo omogoča, da učenje popolnoma prilagodite svojim osebnim in delovnim obveznostim.

KAJ SE BOSTE NAUČILI

Osvojite 5 ključnih kompetenc za učinkovito delo s strankami

Pridobite praktično znanje in izkušnje za sestavo učinkovitih, stranki prilagojenih vadbenih programov pilatesa in orodja za strokovno in profesionalno delo s strankami v vadbenem okolju ne glede na to ali želite delati s strankami individualno ali v skupini.

Sestava telesa in njegovo delovanje v gibanju

Razumevanje funkcionalne anatomije, biomehanike in fiziologije mišičnega tkiva je temelj delovanja pilates inštruktorja, saj mora znanje o delovanju telesa v gibanju (skelet, sklepi, gibalni vzorci v sklepih in mišice) prenesti v prakso za pravilno izvajanje vaj, pravilno aktivacijo globokih mišic trupa (jedro) in uporabo ustrezne tehnike dihanja.

Predhodna obravnava stranke pred pričetkom pilates vadbe

Pred pričetkom izvajanja pilates vadbe je potrebno opraviti predhodno obravnavo stranke z analizo njenega zdravstvenega stanja, dejavnikov tveganja za zdravje, dejavnikov tveganja za nastanek poškodbe, specifičnih telesnih omejitev in telesne pripravljenosti, ki opredeli izhodiščno stanje stranke pred pričetkom vadbe pilatesa.

Načela in zakonitosti pilates vadbe

Primarna načela pilatesa se osredotočajo na koncentracijo in natačnost izvedbe gibanja, pravilno tehniko dihanja, aktivacijo globkih mišic trupa in tekoče izvedbe vaj s čimer se ustvari povezava med centralnim živčnim sistemom (možgani) in telesom (body&mind koncept vadbe) kar omogoča učinkovito izvajanje pilates vaj.

Dihanje in vpliv na počutje ter rezultat vadbe

Slaba tehnika dihanja (plitko dihanje) negativno vpliva na telo in zdravje zato je pomembno, da se naučite pravilne tehnike, ki se osredotoča na nadzorovan vdih in izdih. Globoko dihanje in ozaveščanje nadzorovanega gibanja pomaga pri koncentraciji na vadbo, kar bo vplivalo na izboljšanje počutja in rezultate pilates vadbe.

Uvod v osnovne vaje, modifikacije in njihovo izvedbo

Osnovne vaje pilatesa na blazini obsegajo tako modifikacije za popolne začetnike, ki se z vadbo pilatesa šele spoznavajo, kot tudi izvorne vaje, ki so naprednejše in zahtevnejše. Ustrezno stopnjevanje izbora vaj, pravilna tehnična izvedba vaj in modifikacije prilagojene vadečim so temelj v vadbenih programih pilatesa.

MODULI

Vsebina spletnega programa

Tečaj je sestavljen iz vsebinsko zaokroženih modulov, ki se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zasnovan je tako, da vas na sistematičen in razumljiv način vodi skozi teoretični del tečaja, hkrati pa vam zagotovi praktične izkušnje in orodja, ki so potrebna, da lahko pridobljeno znanje enostavno uporabite tudi v praksi.

Razumevanje in poznavanje funkcionalne anatomije je prvi korak in temelj za uspešno delovanje pilates inštruktorja v vadbenem okolju.

Pri funkcionalni anatomiji boste spoznali 4 temeljna področja, in sicer:

 • skeletni sistem (poznavanje in klasifikacija kosti),
 • sklepe oziroma zveze med kostmi,
 • sposobnosti gibanja v sklepih oziroma gibalne vzorce in
 • mišični sistem (poznavanje skeletnih mišic), ki jih pri vadbi najpogosteje uporabimo oziroma aktiviramo.

Težko si je predstavljati izbiro vaj in sestavo vadbenih programov brez temeljnega poznavanja anatomskih struktur, ki so za gibanje telesa odgovorne.

Pri fiziologiji mišic boste spoznali mišični sistem in 3 tipe mišičnega tkiva, ki gradijo človeško telo, in sicer:

 • skeletno mišično tkivo,
 • srčno mišično tkivo in
 • gladko mišično tkivo.

Največ časa bo osredotočenost na razumevanju sestave in delovanja skeletnih mišic, to je mišic, ki delujejo na skelet in vzdržujejo telesno držo, proizvajajo gibanje in vzdržujejo prenos različnih sil.

Poleg tega pa boste spoznali tudi različne tipe mišičnih kontrakcij, pri izvajanju vaj za moč in vzdržljivost.

Predhodna obravnava vadečega mora biti vedno izvedena pred prvo vadbo z novim vadečim. S predhodno obravnavo pridobimo informacije, ki jih potrebujemo za pripravo programa vadbe.

V temu modulu boste spoznali:

 • kako analiziramo telesno držo posameznika,
 • kako prepoznamo mišična in skeletna neravnovesja in
 • kateri obrazci se uporabijo za analizo telesne drže.

Vsak posameznik s svojim življenjskim slogom vpliva na svoje telo. Inštruktorji pilatesa lahko z ustreznim znanjem bistveno pripomorejo h kakovostnemu življenju vadečega, in sicer s pravilno oceno mišično-skeletnih neravnovesij in izborom primernih vaj.

Pilates je vadba, ki izhaja iz prejšnjega stoletja. Razumevanje celotnega sistema je zelo pomembno, saj boste le na ta način vaje primerno izbirali in uporabljali.

V temu modulu se boste seznanili z:

 • izumiteljem pilates sistema Josephom Pilatesom,
 • različnimi šolami pilatesa, ki so se razvile po smrti Josepha Pilatesa in
 • pripomočki ter napravami, na katerih izvajamo pilates vaje.

Skozi vsa leta se je sistem vadbe minimalno spreminjal, kar dokazuje, da je Joseph Pilates pred več kot 100 leti zelo podrobno razumel delovanje človeškega telesa.

Vadba pilatesa pripomore k izboljšani kvaliteti življenja. Prekomerno sedenje, manj telesne aktivnosti in veliko stresa skrajšujejo življenjsko dobo posameznika. Z rednim izvajanjem pilatesa v svoje življenje vnesemo pozitivne spremembe, ki vplivajo tako na telesno kot tudi duševno zdravje.

V temu modulu boste spoznali:

 • komu je namenjena vadba pilatesa,
 • kako pilates pozitivno vpliva na posameznikovo življenje in
 • zakaj izbrati vadbo pilates.

Pilates vadba je ena izmed najbolj razširjenih vadb po svetu, ki se je udeležujejo tako profesionalni športniki, plesalci, glasbeniki, poslovneži in drugi, ki skrbijo za svoje zdravje.

Vadba pilatesa se od drugih vadb razlikuje v nekaterih principih.

temu modulu boste spoznali:

 • kako izvajamo posamezne vaje,
 • kako doseči, da vaje izvajamo učinkovito in
 • zakaj pilates uvrščamo med “Body and mind” tehniko.

Vsako gibanje se najprej prične v možganih, šele nato mišice opravijo svoje delo. Z izboljšano povezavo med možgani in mišicami je kvaliteta mišične kontrakcije večja.

Dihanje v pilatesu je izredno pomembno, zato boste izvedeli kakšno dihalno tehniko uporabljamo pri izvajanju pilates vaj.

V temu modulu boste spoznali:

 • človeški dihalni sistem ter povezavo med gibanjem in dihanjem,
 • zakaj je globoko dihanje pomembno in
 • kako dihanje vpliva na posameznikovo življenje.

Večina ljudi v današnjem času diha plitko in nekvalitetno. Joseph Pilates je v svoji knjigi z naslovom “Return To Life” zapisal, da če nič drugega, bodo ljudje od njegove vadbe odnesli vsaj kvalitetno dihanje.

V sistemu pilatesa poznamo osnovne vaje, ki pripravijo telo na vadbo. Razumevanje nevtralnih položajev v sklepih je pomembno za izvajanje vseh glavnih vaj.

V modulu pripravljalne vaje boste:

 • spoznali osnovne pripravljalne vaje,
 • razumeli nevtralne položaje sklepov telesa in
 • spoznali, kako pripravljalne vaje pripomorejo k osredotočenosti telesa na vadbo.

Priprava na vadbo je pomembna tako iz fizičnega kot tudi mentalnega pogleda. S preprostimi vajami se vadeči osredotočijo na svoje telo, izboljšajo kvaliteto gibanja in večjo učinkovitnost v glavnem delu vadbe.

Pri praksi bomo obravnavali vaje pilatesa različnih težavnostnih stopenj in mofdifikacij glede na sposobnost vadečega.

Pri vsaki od vaj boste spoznali:

 • začetni položaj,
 • potek vaje,
 • cilj vaje,
 • najpogostejše napake pri izvedbi vaje in
 • mišične skupine, ki se pri vaji najbolj aktivirajo.

Vse vaje klasičnega pilatesa se izvajajo na blazini.

Naučili se boste zaporedja, v katerem si sledijo pilates vaje. Zaporedje si je zamislil Joseph Pilates, in temu sledijo vsi, ki verjamejo v sistem pilates vadbe.

Razumevanje sistema nam omogoča, da vsako vajo izkoristimo maksimalno. Določene vaje iz celotnega zaporedja namreč moramo obvladati, da lahko izvajamo zaporedje v celoti.

Naučili se boste kako vadeče varujemo in usmerjamo, s tem pa jim omogočimo pravilno izvedbo vaj.

Vadeči začetniki potrebujejo usmeritev z dotikom ali besedo, naprednejši vadeči pa pomoč in varovanje, da lahko varno izvedejo zahtevnejše vaje.

SODOBEN NAČIN UČENJA

Spletna izobraževanja, ki jim zaupa že več kot 5000 tečajnikov

S sodobnim spletnim načinom izobraževanja premikamo meje na področju usposabljanja pilates inštruktorjev ter zagotavljamo dostopno, personalizirano in intuitivno učenje, ki je prilagojeno vašemu življenskemu slogu. Do vsebine tečaja lahko dostopate kadarkoli preko telefona, tablice ali računalnika.

Sistem mikro učenja

Preverjeno in preizkušeno s strani vodilnih izobraževalnih ustanov, mikro učenje predstavlja izjemno učinkovit način učenja “po delih” ter zagotavlja večjo uspešnost kot klasično izobraževanje.

Brezplačne posodobitve vsebin

Vsebino tečaja redno dopolnjujemo in nadgrajujemo skladno z najnovejšimi znanstvenimi smernicami in raziskavami. Z vpisom prejmete brezplačni dostop do vseh bodočih posodobitev.

Učenje po lastnih zmogljivostih

“Self-paced” ali učenje po lastnih zmogljivostih omogoča, da študij prilagodite svojim osebnim in delovnim aktivnostim ne glede na to, ali imate na voljo nekaj ur, ali zgolj 10 minut dnevno.

INVESTICIJA BREZ TVEGANJA

14 dnevna garancija na zadovoljstvo

Vaša investicija v tečaj je popolnoma varna

Preizkusite tečaj in v kolikor ne boste zadovoljni z izobraževanjem, v roku 14ih dni od dneva nakupa, vam bomo povrnili kupnino. Preprosto izpolnite obrazec na sledeči povezavi in skladno s splošnimi pogoji bomo na enostaven in hiter način uredili vračilo kupnine. Na ta način se lahko prepričate, da je tečaj prava izbira, brez kakršnihkoli skrbi in tveganja.

Neomejen dostop

Z nakupom tečaja prejmete doživljenjski dostop do spletnih vsebin. Dostopajte do gradiv tako pogosto, kot želite in kadarkoli želite brez časovnih omejitev.

Najvišji standard izobraževanj

Usposabljanje zagotavlja najsodobnejše znanstveno potrjene in v praksi preverjene informacije ter metode dela za uspešno in celostno obravnavo strank.

+5000 zadovoljnih tečajnikov

Pridružite se skupnosti vodilnih strokovnjakov na področju vodenja pilates vadbe ter izkoristite edinstvene karierne priložnosti v Sloveniji in tujini.

PRIJAVA NA TEČAJ

Zagotovite si svoje mesto na tečaju še danes

Vaša investicija v spletni tečaj AFP pilates inštruktor s katerim pridobite celovito teoretično znanje in praktične izkušnje za uspešno delo s strankami v samo 12 tednih je odvisna od načina plačila:

 • Obročno plačilo: Investicija, v primeru obročnega plačila, znaša 797 eur. Sistem plačila je možen na do 48. obrokov.
 • Enkratno plačilo: ​​Investicija, v primeru plačila v enkratnem znesku, znaša 697 eur (redna cena 797 eur, popust v višini 100 eur).

Za uspešen vpis na tečaj kliknite na spodnji gumb in sledite navodilom na naslednji strani.

POSTANITE USPEŠEN PILATES INŠTRUKTOR

Z vpisom na tečaj prejmete vse kar potrebujete za uspešno kariero na enem mestu

Spletni tečaj AFP pilates inštruktor z razlogom velja za vodilni tečaj v Sloveniji, saj zagotavlja bodočim AFP pilates inštruktorjem vse kar potrebujejo za uspešno delo s strankami ter omogoča karierne in poslovne priložnosti tako v Sloveniji kot tudi na globalnem trgu dela.

Znanje in praktične izkušnje

Pridobite certifikat in kompetence, ki vam bodo zagotovile konkurenčno prednost ter samozavest za strokovno in kvalitetno delo s strankami.

Izobraževanje na daljavo

Študirajte kadarkoli in kjerkoli. Do tečaja lahko dostopate preko telefona, tablice ali računalnika. Vse kar potrebujete je dostop do interneta.

Brez skritih stroškov

Vodilni tečaj v Sloveniji za pilates inštruktorje. Več kot 10x ugodnejši od tradicionalnega študija brez skritih ali dodatnih stroškov.

Podpora s strani strokovnjakov

Prejmite podporo in orodja za uspešen nastop na trgu dela ter zgradite uspešno kariero s pomočjo AFP predavateljev in mentorjev.

Hiter in enostaven vpis

Z izobraževanjem lahko pričnete takoj. Vpis poteka na daljavo, enostavno in hitro, brez omejitev in dolgotrajnih administrativnih postopkov.

Investicija brez tveganja

Vaša investicija je popolnoma varna. Če ne boste zadovoljni s tečajem, v roku 14ih dni od dneva vpisa, vam povrnemo kupnino.

OSTALE INFORMACIJE

Pogosta vprašanja in odgovori

Preberite si najpogostejša vprašanja, ki jih imajo tečajniki pred prijavo na spletni tečaj.

Investicija v tečaj vključuje doživljenjski dostop do spletne učilnice, ki zajema: 

 • video vsebine,
 • e-gradivo,
 • 3D video predstavitve,
 • podporo tečajniku s strani AFP podpornega osebja,
 • neomejeno število brezplačnih pristopov na spletni izpit,
 • e-certifikat, ki ga prejme vsak tečajnik po uspešno opravljenem spletnem izpitu in
 • vpis v centralni AFP register.

Tečaj je strukturiran tako, da ne potrebujete nobenega predznanja, saj vas popeljemo čez osnove pilates vadbe, načela pilatesa, tehniko dihanja ter skozi praktični prikaz 34 klasičnih pilates vaj, vključno z njihovimi modifikacijami. Na ta način prejmete tako teoretično kot praktično znanje za uspešno delo s strankami.

Dostop do spletnega tečaja prejmete po plačilu (plačilo v enkratnem znesku ali plačilo 1. obroka v primeru obročne investicije).

Zaradi vse večjega povpraševanja po tovrstni vadbi pilates inštruktorji delujejo v velnes centrih, fitnes centrih, vadbenih centrih, izvajajo pilates vadbo na domu ali v zunanjem okolju.

Tečaj je primeren za vsakogar, ki želi postati uspešen pilates inštruktor, brez predhodnega znanja ali izkušenj na področju pilates vadbe na blazini. Prav tako je primeren za vse osebne trenerje in inštruktorje, ki že imajo stranke in delajo na svojem področju, saj lahko lastno znanje s spletnim tečajem samo še nadgradijo.

Module oziroma spletno vsebino tečaja odpiramo postopoma na tedenski ravni. Na ta način vas sistematično vodimo skozi učni proces in obravnavo e-gradiva.

Dostop do spletnega tečaja vam ostane tudi po uspešnem zaključku vašega tečaja zato niste vezani na časovno uporabo tečaja.

S samim zaključkom tečaja niste časovno omejeni zato ga lahko opravljate kadarkoli želite.

Ne, AFP certifikat ni potrebno obnavljati saj s samim zaključkom uspešno pridobite vso potrebno strokovno znanje za pričetek dela na področju pilates vadbe.

Ne, ker priglasitev strokovnih kompetenc pri OKS (Olimpijski komite Slovenije) ter vpis v razvid ministrstva pristojnega za šport ne zajema področja pilates vadbe.

Ker delo na področju pilates vadbe ni zajeto v sklopu priznavanja kompetenc pri OKS (Olimpijski komite Slovenije), skladno s pravilnikom potrjenim na 17. seji, dne 5. aprila 2021, s strani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, priglasitev kompetenc pri OKSu ni možna. Posledično ne obstaja podlaga za vpis v razvid ministrstva, pristojnega za šport.

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV

Želite pridobiti dodatne informacije o tečaju?

Rezervirajte 15 minutno brezplačno video predstavitev tečaja v živo z AFP svetovalcem, ki vam bo podrobneje predstavil vsebino in potek tečaja v praksi ter odgovoril na vsa vprašanja.

Video predstavitve se lahko udeležite preko telefona, računalnika ali tablice iz udobja vašega doma, v pisarni ali na poti.

Izberite svoj jezik

Kliknite na želeni jezik in raziščite AFP spletno stran v jeziku, ki vam najbolj ustreza.